Algemene Verordening Gegevensbescherming

VOF Manuel geeft en gaf persoonsgegevens nooit door!

Verkocht en verkoopt deze niet of zal deze anderszins gebruiken.

Zonder bedoeling Clientèle.

Natuurlijk  Privé & rechts- bedrijfsmatig !

Dit besluit is unaniem binnen deze VOF !

Gegevens ten behoeve van dienstverlening welke geregistreerd zijn :

 Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon W-app E-Adres W-site .

Deze registratie t.b.v. inzage of correctie is opvraagbaar.

Op W-site manuelneede.nl Telefonisch en Mondeling!

Aan dit bericht – dat met zorg is samengesteld

kunnen geen rechten worden ontleend.